Vấn đề trả hàng cps đã xong.
11/03/2023: Tôi đã nhận đủ số tiền trả hàng như thỏa thuận ban đầu. Tôi cảm nhận được sự chân thành của trưởng của hàng 262. Nên tôi đang phân vân
Tạm dừng hay tiếp tục !